Još na temu školskih pravila - posljednji post na tu temu za neko vrijemePretpostavljam da sam vas prilično udavio već s ovom temom.

Zato je ovo posljednji post sa školskim pravilima na neko vrijeme.

Ali je zato i dugačak ... - zadnji ali pogolemi

Ovo su neka pravila one talijanske škole koju sam spoemnuo u prošlom postu. Ona koja sklapa ugovore i sa učenicima.

PRAVILA PONAŠANJA

Najvažnije pravilo je uvijek se ponašati razumno i pošteno, iskazujući brigu za druge i poštovanje zajednici i školi.

Svrhovita atmosfera u školi je posljedica suradnje izmedju učitelja i učenika.

ŠKOLSKA PRAVILA

Prisutnost i točnost

Škola počinje u 08;50. Učenici koji dođu nakon 08:50 moraju potpisati knjigu kašnjenja, Točnost je važna. Očekujemo od svih učenika u svim razredima da prisustvuju svim predavanjima. Ukoliko izostajete zbog bolesti vaši roditelji moraju nazvati tajništvo ujutro prije 10:00 prvog dana izostanka i poslati ispričnicu u školu po vašem povratku

Molimo vas da školu obavijestite i ako izostajete s privatnih satova poput glazbe.

Svaki drugi izvanredni izostanak potrebno je prethodno pismeno najaviti razredniku ili koordinatoru koji će obavijestiti ravnatelja.

Nastava traje do 15.20. Ukoliko ne ostajete nakon nastave na organiziranoj aktivnosti, poput dodatne nastave ili radionice, ili ako nemate posebnu dozvolu za samostalni rad u biblioteci, ne smijete se zadržavati u školskim prostorima.Izlazi

Svaki učenik koji treba napustiti školsku zgradu mora upisati izlazak u tajništvu, uz pismenu dozvolu roditelja i dozvolu razrednika ili koordinatora.

Učenici koji ostaju u školi zbog dodatne nastave ili radionica nakon 3:20 ne smiju napuštati školsku zgradu između osmog sata i početka dodatne aktivnosti.

Mobilni telefoni

Učenicima nije dopušteno korištenje mobilnih telefona na području škole. Ukoliko vam je neophodno da imate telefon uza se roditelji moraju dostaviti pismenu dozvolu u tajništvo. Mobilni telefoni moraju biti isključeni cijelo vrijeme boravka u školi uključujući i odmore i pauzu za ručak u protivnom će biti oduzeti. Oduzete telefone moraju preuzeti roditelji.

Domaća zadaća

Postoji poseban raspored za domaće zadaće. U prosjeku vrijeme potrebno za zadaću je:

Godina 7 – 11 (odgovara razdoblju od 6. razreda do drugog srednje) u 3 predmeta po 40 minuta ili 4 po 30 minuta

Godina 12 i 13 (naši 3. i 4. srednje) - 5 Years 12 + 13 – 5 sati po predmetu tjednoŠkolska informativka (englezi to zovu Diary, ali da se ne bi brkalo sa onim što se kod nas zove dnevnik, prevodim kao informativka)

Informativka se koristi samo u akademske svrhe i ne smije biti unakažena črčkarijama

Ukoliko bude pošarana učenik će crtarije morati ukoniti, a ukoliko to nije moguće, škola će nabaviti novu o trošku učenika

(da pojasnim: škola svakom učeniku daje na početku godine jednu podebelu knjigu - to je ta informativka - možete je smatrati i nekom vrstom planera. Veći dio sačinjava kalendar kakve ste navikli dijeliti ili primati oko nove godine - ako ste u poslovnom svijetu. U njega si je učenik dužan upisivati kad je dobio koju zadaću i za kad je treba prirediti. Ponekad to moraju potpisivati roditelji, a redovito pregeledava razrednik.
U informativci su napisana i školska pravila. U nju si učenik upiše koji mu profesori predaju koji predmet, tu je raspored sati, školski kalendar sa upisanim praznicima, ključnim roditeljskim sastancima, izletima i slično
Tu su i dvije stranice savjeta o tome kako ostvariti što bolji uspjeh u školi.
Škola moje kćerke ima još i stranicu na kojoj razrednik i student potpišu tri individualna cilja - nemam pojma kako to funkcionira. Piše da ih treba popuniti do 07. prosinca - znači ima još vremena.
Tu je i neka vrsta školske mikroenciklopedije - neki najvažniji pojmovi po predmetima. To je zgodno npr. za one koji još ne vladaju dovoljno jezikom, a kuže materiju. Tako da za tren oka na jednoj stranici imate sve pojmove koji vam mogu zatrebati da biste se lako uključili - npr. opseg, tangenta, oplošje, volumen, okomica. Ali tu su i glavne formule, pa mjere i njihovo pretvaranje, pa tablica kemijskih elemenata, pravila za upotrebu interpunkcija, najčešće pogrešno napisane riječi u Engleskom jeziku, tridesetak najobičnijih riječi na Francuskom, Španjolskom i Njemačkom, karta UK, politička karta Evrope i svijeta, solarni sistem, vremenske zone i neki korisni web'siteovi
Osim toga, u toj informativci/planeru učenik si je dužan voditi evidenciju i o raznim drugim zadacima koje je dobio poput prezentacija, obavezne lektire, radionica i sličnog.)
Razrednik, Napredak i Disciplina

Učenike u srednjoj školi podučava veći broj profesora. No imaju jednog profesora koji nadzire njihov ukupan razvoj i promatra njihov osobni i društveni razvoj Taj nastavnik je ujedno i prvi kontakt roditeljima

Kršenja discipline su u školi rijetka i rješavaju se od slučaja do slučaja.

Ponekad je potrebno uključiti i roditelje ili zatražiti njihovu suradnju u praćenju rada kod kuće ili potpisivanje školskog izvješća - kod zakašnjavanja ili probelma sa domaćom zadaćom.

Privatno vlasništvo

- sva odjeća za tjelesni i osobni pribor uključujući knjige, digitrone, jakne, torbe i slično mora biti označeno sa vlasnikovim imenom

- vrijedni predmeti ili veće sume novca NE SMIJU se donositi u školu

- glazbala treba ostaviti u glazbenom kabinetu

- torbe/kaputi moraju biti obješeni na vješalice ili odloženi u ormariće, ne u hodnicima

- Predmeti ostavljeni unaokolo po zgradi bit će zaplijenjeniKorištenje zgrade

- Učenicima nije dopušteno trčati kroz zgradu
- Na stepenicama i hodnicima učenici se moraju držati lijeve strane
- Iz poštovanja, učenici trebaju propustiti nastavnike i posjetitelje
- Pristojnoje držati vrata drugima (imaju ona protupožarna vrata što se sama zatvaraju)
- konzumacija hrane i pića u školi nije dopuštena osim ujutro u dvorištu
- učenici smiju pristupiti svojim ormarićima samo ujutro prije 08:50, tijekom odmora, tijekom pauze za ručak i između 15,20 i 15,30
- u dvorištu su zabranjene nenadzirane igre loptom
- zabranjena je upotreba osobnih hi-fi uređaja u školi
- zabranjeno je neovlašteno fotografiranje i snimanje zvuka i slike u školi
- u zatvorenim prostorima normalno nije dopušteno nositi kape, šešire i druga pokrivala za glavu.

Izvan zgrade

- učenicima je zabranjen odlazak na trg ispred crkve
- učenici se ne smiju okupljati ispred pekare na trgu i moraju omogućiti prolaznicima slobodno kretanje po pločniku
- učenici moraju voditi računa d acijelo vrijeme predstavljaju školu i da se školska pravila protežu i izvan škole
- svaka dojava o nedoličnom ponašanju u blizini škole biti će razmatrana kao da se takvo ponašanje odigralo u školi

Općenito

- Upotreba ili posjedovanje droge je prekršaj za isključivanje iz škole

- Krađa, prevara, markiranje, vandalizam i nasilno ponašanje mogu izazvati suspenziju ili isključenje

- Uvredljivo ponašanje ili ono koje krši školska pravila bit će kažnjeno. Kazne uključuju prisilno zadržavanje i dojavu roditeljima

- Opasni predmeti, poput noževa, šibica i sličnog ne smiju se donositi u školu

PUŠENJE, POSJEDOVANJE ILI KONZUMACIJA ALKOHOLA I ŽVAKAĆIH GUMA NIJE DOPUŠTENO U ŠKOLI


I za kraj - još malo pravila škole u koju trenutno ide moja kćerka:

POHAĐANJE NASTAVE Učenici moraju nastavu pohađati cijelu školsku godinu. Škola je zakonski obavezna dvaput dnevno bilježiti podatke o pohađanju nastave i godišnje ih dostaviti u Ministarstvo obrazovanja. Roditelji su zakonski obavezni osigurati da učenici školskog uzrasta pohađaju školu. Roditelji trebaju planirati obiteljska putovanja u skladu sa školskim praznicima. Česta i dugačka izostajanja razmtrit će se s roditeljima. Molimo vas da vodite računa da je škola ta koja procjenjuje da li je izostanak opravdan ili neopravdan.

ŠKOLSKA PRAVILA

Škoska su pravila dizajnirana da pomognu učenicima u razvijanju samodiscipline i osjećaja poštovanja prema školi i školskoj zajednici te da osiguraju sigurnost sviju. Stoga, slijedeća su pravila ustanovljenaČ

Da bi razvio samodisciplinu učenik/ca mora uvijek

RADITI najbolje što može bez ometanja rada drugih
POHAĐATI nastavu odgovorno i na vrijeme
POŠTOVATI sve članove školske zajednice i njihovu imovinu
GOVORITI snagom glasa prilagođenom situaciji prema uputama
PONAŠATI SE pristojno i sa uvažavanjem prema kolegama, nastavnicima i drugom školskom osoblju i posjetiteljima
BRINUTI SE o svojim osobnim stvarima i školskoj imovini
ODRŽAVATI školu urednom
SLIJEDITI upute izložene u školskim pravilima

(...onda puno nekih pravila vrlo sličnih onima gore ...)

BULLYING

Škola vrlo ozbiljno shvaća Bullying i istražuje detaljno svaki prijavljeni incident. Tamo gdje se ustanovi bullying, škola će poduzeti mjere da eliminira takvo ponašanje uz obavještavanje i uključivanje roditelja.

Kopije školskih anti-bullying pravila i metoda proučavanja ponašanja mogu se dobiti u tajništvu. Škola također ima i Pravila o yaštiti djeteta.

DISCIPLINSKE MJERE

Mi potičemo učenike da razvijaju samokontrolu, ali ponekad su potrebne strože disciplinske mjere. Kada je ponašanje neprihvatljivo, učeniku se jasno izlaže što je pogriješio i opominje ga se.

Prvi kontakt je sa razrednikom. Nastavnici i razrednici posebno su odgovrni za red u svojem razredu, koordiniranje informacija i uočavanje i postavljanje prema svakom početnom problemu. Ukoliko se ponašanje ne popravi, ili ako učenik počini ozbiljan prekršaj, poduzet će se daljnje disciplinske mjere i obavijestiti roditelji.

Mjere mogu uključivati slijedeće:

- Usmena opomena
- Oduzimanje učenikove imovine (npr. kapa nošenih u zatvorenim prostorima, uključenih mobitela itd.) obično do kraja dana ako je to prvi prijestup. Možda će se zatražiti da roditelji reuzmu tu imovinu.
Pismeni ukor
- Manji zadatak (npr. čišćenje smeća)
- izolacija u razredu
- zadržavanje u razredu tijekom odmora ili pauze za ručak
- privremeno udaljavanje s nastave
- dnevni prijavak
- zadržavanje u školi (petkom 3,45 - 4,45)
- suspenzija
- isključenje

U svim slučajevima osim kod minornih prijestupa sastava se pismena nota koja se čuva u dosijeu učenika.
KAZNENO ZADRŽAVANJE U ŠKOLI (DETENTION)

Roditelje se obično pismeno obavještava 48 sati unaprijed. Ukoliko je učenik zadržan - roditelji su dužni organizirati prijevoz od škole do kuće - školski autobusi ne mogu čekati.

Ukoliko roditelji žele raspraviti ovu kaznenu mjeru protiv svojeg djeteta mogu se obratiti ravnatelju po primitku obavijesti.

PONAŠANJE IZVAN ŠKOLSKIH PROSTORA

Od učenika se očekuje da se lijepo ponašaju, na ponos školi i da omogućavaju drugima ugodan provod. Učenicima koji se tako ne ponašaju, a posebno onima koji zanemaruju pravila o sigurnosti, odredit će se disciplinske mjere i mogu biti uklonjeni sa budućih izleta

Posebno, učenici moraju

- biti pristojni i ljubazni prema svima
- sjediti mirno u autobusu, vlaku i slično
- ostajati u grupi i ne lutati sami
- slijediti upute zaduženog nastavnika
- pristopjno slušati izlaganja i razumno postavljati pitanja
- vraćati se sa slobodnog vremena na vrijeme i na dogovorena mjesta za sastanke
- ne nositi hranu, pića, novac ili druge stvari osim ukoliko je dozvoljeno od zaduženog nastavnika

DROGA

Svaki učenik koji pohađa školu ima pravo pohađati školu u sigurnom i zaštićenom okolišu bez opasnih tvari. Kako bi se to osiguralo, školsko gradivo će naučiti učenika o tvarima koje su stvarno ili potencijalno škodljivezanjihovo zdravlje. Tako će učenik dobiti potrebne informacije da može identificirati te tevari i biti svjestan posljedica njihove upotrebe kako na mentalno i fizičko zdravlje - tako i pravnih posljedica. Razgovarat će se i o tome što treba poduzeti kod ponuda na uživanje takvih tvari.

Kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost učenika te njihova dobrobit u školi i školskim aktivnostima korištenje ilegalnih drogi i drugih opojnih sredstava (poput alkohola i tzv. legalnih opijata) i duhana je zabranjeno u školi, njenoj blizini i svim organiziranim posjetama.

Svaki učenik kod kojega se u školi, u njenoj blizini ili na putovanju pronađu ilegalne ili nedopuštene tvari bit će uklonjen iz škole na neodređeno vrijeme i bit će podvrgnut mjerama opisanima u "Školskim pravilima o drogi"

Sa svakim učenikom za kojeg se ustanovi da raspačava drogu - kako je opisano u "Školskim pravilima o drogi" postupat će se bez milosti i takav učenik može očekivati trenutno isključenje iz škole uz povezivanje sa odgovarajućim državnim tijelima. Kopije "Školskih pravila o drogi" mogu se dobiti u tajništvu.

Dobro, ima toga još puno, ali ovo bi bilo onako - izbor meni najzanimljivijeg ...

(sve slike u ovom postu sam pokupio sa stock.xchng - besplatne baze digitalnih slika pretražive po ključnim riječima ... svim mojim mukama oko ilustriranja došao je kraj!!)


------------------------------

Inače, upravo sam odgledao prvu epizodu Palinovog novog putopisnog serijala. Prva epizoda ima jedno dvadeset minuta o Hrvatskoj.

Jel to odabrao Đelo Hadžiselimović?

7 komentara:

jimbo kaže...

ovaj dio Prisutnost i točnost podsjetilo me na moju bivšu srednju školu. Uglavnom, iako je nastava počinjala u 8:00, od učenika se zahtjevalo da se nacrtaju u razredu u 7:45. Onaj ko bi poslije tog vremena kasnio u školu, bio bi zapisan kod dežurnog i onda bi taj morao odgovarati cijeli dan sve predmete. A kako sam ja imao običaj ustati se u 7:20, i uglavnom u školu sam dolazio u 8:05 (redovito kasnio na prvi sat) uvijek sam imao odlična objašnjenja kod dežurnog.
Jedino objašnjenje koje mi je upalilo bilo je '99 kad je NATO udario na Srbiju kad sam rekao da sam rekao da sam kasnio zbog toga što sam pratio CNN i zaboravio na vrijeme :D

Trill kaže...

Pravila su uglavnom u redu. Malo me zasmetalo ono oko zabrane igranja (nenadziranog) s loptom u dvorištu, a i ono što si zacrvenio, žvakaće gume.
Imam i pitanje za tebe. Zanima me koliko su ova pravila pravila na papiru, a koliko se provode?
Posebno me ovaj dio oko droge i izbacivanja iz škole zanima...jel imaš kakvih saznanja o tome?

neutrino kaže...

@ jimbo i trill - a ja sam mislio da ove stvari samo mene interesiraju.
@ trill - meni je ok to sa zvakacim gumama. Zacrvenio sam jer mislim da je zanimljivo. Ne znam nista o drogama. Ako je i bilo slucajeva nisu ih razglasavali. Pretpostavljam da se takve stvari rjesavaju u tisini da se ne narusi ugled skole ...

Trill kaže...

Ma ne, nisam se očito dobro izrazila :)
Zanima me jesi li ova pravila samo napisana (bez obzira na što se odnose) ili ih se škola i pridržava, odnosno inzistira da se učenici svega toga pridržavaju pa provodi i neke kazne :)

Ponoćna strina kaže...

uh, čitala ja to. Kao osoba koja je radeći u prosvjeti provela jedno dvanaest godina, moram reći sljedeće:
- svugdje gdje imaš više od dva čovjeka na okupu, pravila su potrebna
- da bi pravila bila učinkovita, moraju biti smislena
- isto tako, trebalo bi ih svesti na neophodni minimum; previše pravila ostavlja dojam da su klinci u nekakvom kazamatu

dakle, ova "sitna knjiga" i "markovi konaci" jednostavno ne mogu biti učinkoviti. Zato jer ih je stvarno previše. I prilično su ograničavajući. Što ćeš, kazniti svakog osnovnoškolca koji trči kroz hodnik?! Pa trčanje je default njihovog kretanja. I pored toga što trče, jako se rijetko dogodi da se koji krivo zaleti, jer su izvježbani u tome. Kako ćeš riješiti stvar sa mobitelima? Pa, zabrani da ti zvrndaju na satu, to je dovoljno...i kad ti se dogodi da na satu zvoni mobitel, kazni primjereno. To mi se na satu dogodilo jednom ili dvaput i ... nikad više. Ako ih potpuno zabraniš u školi, imat ćeš na stolu ravnatelja hrpetinu molbi od roditelja da im dijete nosi mobitel u školu.
Protiv sam toga da djeca idu svakako obučena u školu, ali sam također protiv uniformi. Ubiju ti kreativnost u tom području pa se poslije ne znaš obući kad završiš školu. Za to sam da se učenicima objasni zbog čega se u školu ne ide dekoltiran do pupka i u vrućim hlačicama i to uglavnom pali.
Potrebno je na satu imati dovoljnu disciplinu koja omogućava rad. Inzistiranje na više od toga je nepotrebno i kontraproduktivno. (The Experience has spoken.:))))

linus.broj.dva kaže...

Pravila su po meni izrazito bitna stvar - njima se definira ponašanje i nepostojanje pravila i proceduram odnosno njihvoj manjkavosti često vodi laganom, ali vrlo razornom kolapsu.

Inače, informativku mi je "prodala" nećakinja (drugi razred) i ponosno je pokazivala kako je i ona umjesto učiteljice zapisivala neke obavijesti za roditelje. Dobro, učiteljica ne piše već lijepi printane obavijesti...

I da, zasigurno je ponešto odabrao J-Lo Hadžiselimović. Ne znam jesi li upoznat s tim kako ga je jedna grupa zamolila može li album nazvati "Sve što znam o životu... odabrao je Đelo Hadžiselimović!". Naravno, pristao je, a dečki su mu uz zahvalu poslali i CD.

neutrino kaže...

@ Trill - pa moram reći da ne znam za neka žestoka kršenja pravila ... mala je neutrinka tek počela srednju, pa nemam neka iskustva - u primaryju je sve bilo na razini sitnih dječjih nestašluka s kojima i nije bilo nekih ozbiljnijih problema. Znam da "detention" funkcionira u školi normalno petkom. Znači da valjda ima prekršaja ...


@ Strina - gle, nisu sva pravila za klince. Pravila sam prepisao iz priručnika "za roditelje i učenike", a u "informativci" su za učenike malo drugačije prezentirana (u bojama i s različitim fontovima) kako bi se izdvojilo ono bitno.
Trčanje je zabranjeno u školi. Roditelji tuže školu ako im se dijete povrijedi pa zato škola MORA inzistirati na pravilima o sigurnosti.
I zbilja ćeš vidjeti da kad ugledaju učitelja - djeca ne trče ... refleks, kao što se mi nismo derali ...
Mobiteli su jeziva napast. Ne radi se samo o zvonjavi. Radi se o tekstanju pod satom, o puštanju muzike pod odmorom, o neovlaštenom slikanju i snimanju. Hoćeš da ti linkam neke snimke zagrebačkih srednjoškolaca?
Roditelji mogu tražiti dozvolu za svoje dijete, ali će zato dolaziti po zaplijenjeni mobitel svaki put kad im dijete bude uhvaćeno sa uključenim mobbitelom.
Ni meni se uniforme ne sviđaju bogznakako. Objašnjavanje nije loše i ja sam apsolutno za. Ali nije loše ni popisati.
I slažem se da ne treba od djece raditi robote, ali treba osigurati da kulturno i pristojno ponašanje ne traje samo na satu. Odgajaš ih za život u zajednici - zar ne?

@ linus - čitao sam o tom bandu ... da se ubijem ne mogu se sjetiti kako su se zvali ... kaj da onda ne pišem o toj epizodi Palinovog putopisa?